Web Sitesi Kullanım Şartları

1. Şartlar

Bu web sitesine erişerek, bu web sitesi Kullanım Şartlarına ve geçerli tüm kanun ve düzenlemelere riayet etmeyi ve geçerli yerel kanunlara riayet etmekten sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bu web sitesinde yer alan materyaller, telif haklarına ve markalara ilişkin olarak uygulanan kanunlarla korunmaktadır. busyfolks.com.tr üyesi olmak için kayıt formumuzu doldurmanız gerekmektedir. Formu doldurup onayladığınızda veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığınızda veya sipariş verdiğiniz andan itibaren busyfolks.com.tr kullanım koşullarına uymayı taahhüt etmiş kabul edilirsiniz.

2. Kullanım Lisansı

Sadece şahsi ve ticari olmayan geçici görüntüleme amacıyla Busy Folks web sitesindeki materyallerin (bilgilerin veya yazılımların) bir kopyasını geçici olarak indirmek için izin verilmektedir. Bu mülkiyetin devrini değil, bir lisansın verilmesini ifade etmekte olup söz konusu lisans uyarınca
Materyalleri değiştiremez veya kopyalayamazsınız;
Materyalleri ticari bir amaçla veya (ticari olsun ya da olmasın) umuma teşhir amacıyla kullanamazsınız;
Busy Folks web sitesinde yer alan yazılımları kaynak koda dönüştürmeye veya tersine mühendisliğe konu etmeye teşebbüs edemezsiniz;
Materyaller üzerinde yer alan telif haklarına veya mülkiyete ilişkin kayıtları kaldıramazsınız ya da
Materyalleri başka bir kişiye devredemezsiniz ya da materyalleri başka bir sunucu üzerinde yansıtamazsınız.
Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal ettiğiniz takdirde kendiliğinden münfesih olur ve Busy Folks tarafından herhangi bir zamanda feshedilebilir. Bu materyalleri görüntülemenizin sona ermesi ya da bu lisansın sona ermesi üzerine, elinizde elektronik veya basılı formatta bulunan indirilmiş tüm materyalleri imha etmek zorundasınız.

3.Uyarı

Busy Folks internet sitesindeki materyaller "olduğu gibi" sunulmaktadır. Busy Folks, sarahaten veya zımnen hiçbir taahhütte bulunmamaktadır ve satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, fikri haklara tecavüz edilmediği ya da sair hakların ihlal edilmediği hakkındaki zımni taahhütleri veya koşulları da kapsayan, ancak bunlarla sınırlı olmayan diğer tüm taahhütleri reddetmekte ve inkâr etmektedir. Ayrıca Busy Folks kendi Internet web sitesinde ya da bu site ile bağlantılı diğer sitelerde yer alan materyallerin ya da bunlarla bağlantılı materyallerin doğruluğu ya da bu materyallerin kullanımının muhtemel sonuçları veya güvenilirliği hakkında herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır.

4. Sınırlamalar

Busy Folks veya Busy Folks yetkili temsilcilerine söz konusu zarar ihtimali sözlü veya yazılı olarak bildirilmiş olsa dahi, Busy Folks veya tedarikçileri Busy Folks Internet sitesinde yer alan materyallerin kullanılmasından veya kullanılamamasından kaynaklanan (veri veya kar kaybına ilişkin olan ya da işin aksamasından kaynaklanan zararları da kapsayan, ancak bunlarla sınırlı olmayan) zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaklardır. Bazı yetki bölgelerinin, zımni taahhütlere kısıtlama getirilmesine ya da dolaylı veya arızi zararlara ilişkin sorumluluğun sınırlandırılmasına izin vermemesi nedeni ile, bu sınırlamalara tabi olmayabilirsiniz.

5. Revizyonlar ve Hatalar

Busy Folks web sitesinde yer alan materyaller teknik hatalar, yazım hataları veya görsel hatalar içerebilir. Busy Folks, web sitesindeki materyallerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu taahhüt etmemektedir. Busy Folks, web sitesinde yer alan materyallerde önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda değişiklik yapabilir. Ancak Busy Folks, bu materyalleri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

6. Bağlantılar

Busy Folks Internet web sitesinde bağlantı verilen sitelerin tamamını incelememiştir ve bu bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Bu tür bir bağlantının konulmuş olması, Busy Folks tarafından söz konusu sitenin desteklendiği anlamına gelmez. Söz konusu bağlantılı web sitelerinin kullanılmasından doğan risk, kullanıcıya aittir.

7. Site Kullanım Şartlarındaki Değişiklikler

Busy Folks, önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda web sitesinin kullanım şartlarını değiştirilebilir. Bu web sitesini kullanarak, bu Kullanım Şartlarının söz konusu an itibariyle geçerli olan versiyonuna riayet etmeyi kabul etmektesiniz.

8. Uygulanacak Hukuk

Busy Folks web sitesine ilişkin talepler, kanunlar ihtilafı hükümleri dikkate alınmaksızın Türk kanunlarına tabi olacaktır. İstanbul merkez mahkemeleri ve icra müdürlükleri, bu sözleşmeden doğan tüm uyuşmazlıklarda münhasıran yetkilidir.